Taal

Herhaling tegenwoordige tijd

Deze les gaf ik als inleiding naar het hoekenwerk dat ook op deze site werd geplaatst.

Question Word Questions To The Subject - Theorie + oefening

Een Powerpoint presentatie en een reeks oefeningen rond 'Question Word Questions To The Subject' en 'Short answers to the QWQ to the subject'.

gebruik lidwoorden// die-dat

overzicht gebruik lidwoorden (taalzwakke lln.)

Schematische voorstelling van de zinsbouw van 'Question Word Questions'

Ik gebruik deze afbeelding als geheugensteuntje voor mijn leerlingen.

De afbeelding stelt de woordvolgorde in 'vragen met een vraagwoord' ('Question Word Questions') voor.

 

onvoltooid tegenwoordige tijd

Schema onvoltooid tegenwoordige tijd

schema pv en ond

Schema: hoe vind ik de pv en het ond dmv ja-neenvraag en getalsproef.

Introductie Latijn

Een bundeltje met Latijn dat de leerlingen eigenlijk al "kennen" om hen warm te maken voor Latijn.