Taal

Nederlands spreekvaardigheid over een boek: creatieve opdracht

Boekbesprekingen, niet altijd leuk. Deze opdracht werd toch enthousiast onthaald bij de leerlingen in het 2e jaar A. Ze hebben dit jaar geen P.O.

Begrijpend lezen : Sociale media

Begrijpend lezen : Sociale media.

De leerlingen verwerken deze tekst aan de hand van de OVUR structuur.
Ik heb dit zelf gebruikt in het 6de en 7de jaar.

Wanneer verbuig je een bijvoeglijk naamwoord?

Veel van mijn (anderstalige) leerlingen maken fouten bij het al dan niet verbuigen van bijvoeglijke naamwoorden. Ik zocht al jaren naar duidelijke vuistregels, maar tevergeefs...

Frappant 1 deel 2

Flipkaarten woordenschat

Algemene ideeën boek-film vergelijking (The Boy in the Striped Pyjamas - Wuthering Heights - Blindness)

Ontworpen lesidee rond het algemene idee: boek-film vergelijking.

Tweede graad ASO/TSO/KSO als basis, aan te passen naar eigen leerplaninhouden/doelen.

Engles: bordspel om vertrouwd te worden met woordenschat rond 'the airport'

Ik heb dit bordspel gemaakt om de woordenschat m.b.t. het vliegveld in te oefenen.

De leerlingen hadden deze woordenschat voordien in de klas reeds gezien..

Engels: werkbladen woordenschat 'The Airport'

Twee simpele werkbladen rond de woordeschat m.b.t. 'het vliegveld'

1. 'The airport' vacabulary: leerlingen plaatsen de gegeven Engelse woorden bij de juiste foto's.

Frappant 1 deel 1 WOORDENSCHAT

Voor de gebruikers van Frappant 1 : woordenschat deel 1 in document voor flipkaarten.

Kennismaking - Schrijfopdracht m.b.v. fragment uit jeugdboek 'Scherven'

Schrijfopdracht met behulp van een fragment uit het jeugdboek 'Scherven'. 
Leerlingen schrijven hun leraar een gelijkaardige brief als in het fragment, waarin ze zichzelf voorstellen.