Taal

Speaking Exercise: A Weather Forecast

In deze opdracht gaan leerling per twee een weerbericht presenteren met de geleerde woordenschat en zinsbouw. (Engels)

Question Word Questions - Exercises

Een reeks oefeningen m.b.t. 'question word questions' voor leerlingen die net Engels leren.

 

1. Fill in the correct question word

2. Fill in the correct form of the verbs

Hoofdgedachte van een tekst zoeken - theorie + oefeningen

Een bundeltje met korte uitleg bij het vinden van de hoofdgedachte van een tekst + oefeningen waarbij leerlingen de hoofdgedachte van alinea's moeten zoeken.

Halloween Vocabulary Board Game

Bordspel om woordenschat i.v.m. Halloween in te oefenen. (Engels - Beginners)

Mythologische verhalen en de overblijfselen ervan in onze taal

1. Geef lln een naam van een mythologische figuur + zegswijze/spreekwoord en geef als opdracht dat de lln het verhaal op internet moet zoeken op 2 verschillende sites.