PAV / ASPV / MAVO / GASV

PAV- bundel Brexit voor een derde graad

Deze bundel behandelt de Brexit- situatie. Dit bundeltje is geschikt voor een derde graad. Er kan nog heel wat worden aangepast door de leerkracht zelf.

PAV-bundel: Alleen gaan wonen

Pav-bundel voor de derde graad (gebasseerd op het leerplan van het GO!)

Kortingen tijdens de solden + extra kosten bij het kopen of afbetaling berekenen

Theorie + oefeningen op het uitrekenen van kortingen tijdens de solden of extra kosten bij het kopen op afbetaling

Taak: Instructies geven

In deze taak moeten de leerlingen een doorlopende tekst omzetten naar een stappenplan waarin ze correcte instructietaal gebruiken.

Correctiemodel toegevoegd.

PPT met oefeningen rond rekenen met tijd

Deze Powerpoint presentatie bevat Uitleg en (vooral) oefeningen rond rekenen met tijd.

Regel Van Drieën - Level Game

Een 'spel' waarin de leerlingen de regel van drieën kunnen oefenen.

Om naar het volgende level te kunnen gaan, moeten ze eerst alle vragen uit het huidige level correct beantwoorden.

Communicatie

Leerkracht- en leerlingenbundel over communicatie: communicatieschema, soorten taal, dialect, gebarentaal, communicatiemiddelen, formele, informele brief

'Alles Is Water' Digitaal Opdrachtenspel

Alles is water is een digitaal opdrachtenspel van 1 lesuur over water in de wereld.
Voor leerlingen uit de 1e en 2e graad TSO en BSO. Ook bruikbaar in ASO.

Op zoek naar mezelf in de 21ste eeuw

Een lessenpakket rond digitale identiteit en online privacy in de 21ste eeuw.

http://www.opzoeknaarmezelf.be/

Webkwestie: Maak een website over cyberpesten

In deze webquest gaan de leerlingen een website bouwen rond cyberpesten.