PAV / ASPV / MAVO / GASV

Privacy Laboratorium : Webquest

Deze webquest is een opdracht overgenomen van de website ikbeslis.be.

Wetenschappelijke notatie : Stappenplan en oefeningen

Deze documenten bevatten een stappenplan, voorbeelden, twee reeksen van oefeningen en correctiesleutels om het gebruik van de wetenschappelijke notatie in te oefenen. 

 

 

Reclame : Werkbundel

In deze werkbundel denken leerlingen na over reclame en de technieken die gebruikt worden om mensen te overtuigen bepaalde artikelen te kopen.

Formeel en informeel taalgebruik : Oefeningen

Dit werkblad en correctiemodel bespreekt het verschil tussen formeel en informeel taalgebruik bespreken. Er zijn enkele oefeningen voorzien.

GASV: OCMW

In deze bundel krijgen de leerlingen als inleiding een filmpje te zien over de werking van het OCMW. Daarna worden de filmpjes één voor één besproken. Er is ook een toets bij. 

Hoofdgedachte van een tekst zoeken - theorie + oefeningen

Een bundeltje met korte uitleg bij het vinden van de hoofdgedachte van een tekst + oefeningen waarbij leerlingen de hoofdgedachte van alinea's moeten zoeken.

Bundel Schaalberekening

Theorie + oefeningen m.b.t. het gebruik van een lijn- en breukschaal.

(Breukschaal : afstand op de kaart + afstand in werkelijkheid berekenen.)

veilig online

Les over veiligheid online, gebaseerd op het lesmateriaal Connected van Sensoa en Think before you post van Child focus.

Goed voor 5 a 6 lesuren.