Nederlands

De samengestelde zin voegwoord, onderwerp, PV, nevenschikking, onderschikking

De leerlingen stellen zelf hun zinnen samen. Aan de hand daarvan leiden we klassikaal de theorie af.

redeneerschema spelling van de werkwoorden

Een overzicht van de spellingsregels voor werkwoorden op een A4'tje.

Online lespakket over censuur

Een online lespakket gelanceerd door verschillende archiefinstellingen en Faro. Met origineel bronnenmateriaal en een kant- en klaar lespakket kan je onmiddellijk aan de slag.

Kwartetspel 'zinsontleding'

Onderwerp, persoonsvorm, bepaling, naamwoordelijk deel, werkwoordelijk gezegde, naamwoordelijk gezegde, meewerkend voorwerp en lijdend voorwerp.

Herhaling tegenwoordige tijd

Deze les gaf ik als inleiding naar het hoekenwerk dat ook op deze site werd geplaatst.

gebruik lidwoorden// die-dat

overzicht gebruik lidwoorden (taalzwakke lln.)

onvoltooid tegenwoordige tijd

Schema onvoltooid tegenwoordige tijd