Nederlands

Woordenschat herhalen: Spelletje Rap Klap

Je klas indelen in minstens 2 groepen, iedere groep krijgt een ander woord. De groep die het eerste tot op het einde is wint.

Je kan ook op tijd werken bij kleine klassen! ;-)

stripgedichten

3 gedichten bespreken gekoppeld aan een crea-opdracht.

Lidwoorden inoefenen

1 Leerlingen krijgen 5 minuten tijd per team om zoveel mogelijk juiste lidwoorden te noteren. Ze mogen hierbij woordenboeken gebruiken.

De samengestelde zin voegwoord, onderwerp, PV, nevenschikking, onderschikking

De leerlingen stellen zelf hun zinnen samen. Aan de hand daarvan leiden we klassikaal de theorie af.

redeneerschema spelling van de werkwoorden

Een overzicht van de spellingsregels voor werkwoorden op een A4'tje.

Online lespakket over censuur

Een online lespakket gelanceerd door verschillende archiefinstellingen en Faro. Met origineel bronnenmateriaal en een kant- en klaar lespakket kan je onmiddellijk aan de slag.

Kwartetspel 'zinsontleding'

Onderwerp, persoonsvorm, bepaling, naamwoordelijk deel, werkwoordelijk gezegde, naamwoordelijk gezegde, meewerkend voorwerp en lijdend voorwerp.