Moraal

Schoonheidsidealen

Les rond schoonheidsidealen. Bruikbaar in de a-stroom en b-stroom. 

 

Eetstoornissen

Les rond eetstoornissen. Bruikbaar in de a-stroom en b-stroom. 

Kijkgedrag

Les + werkblaadjes over kijkgedrag.

Kinderhuwelijken - lesvoorbereiding

Verplichte kinderhuwelijken.
- Fragment 
- groepsopdracht over de oorzaken van kinderhuwelijken
- stellingen en feiten
- debat

 

Op zoek naar mezelf in de 21ste eeuw

Een lessenpakket rond digitale identiteit en online privacy in de 21ste eeuw.

http://www.opzoeknaarmezelf.be/

Webkwestie: Maak een website over cyberpesten

In deze webquest gaan de leerlingen een website bouwen rond cyberpesten.

Groomers op sociale media

Naar aanleiding van de reportage op koppen 'Mag ik je vriend worden?'.

Werkbundel Milieubewust en Duurzaam consumeren

In deze werkbundel (gemaakt voor 3BSO - NCZ) wordt gewerkt rond consumeren, duurzaam consumeren en overconsumptie.

Belangrijke gebeurtenissen in november

Halloween - Allerheiligen - Allerzielen - rouwrituelen