Islamitische godsdienst

Wereldgodsdiensten - werkbundel + lesvoorbereiding

Een werkbundel rond wereldgodsdiensten waarin de leerlingen kennismaken met de 5 grote wereldgodsdiensten en nadenken over geloven of niet geloven en de redenen die mensen hiervoor kunnen hebben