Engels

Present Simple

Ik heb een eenvoudige PowerPoint presentatie gemaakt over the Present Simple: positive, negative, questions (inversion questions, question-word questions, subject questions), to be, can, have got

Reading Challenge

Reading challenge (deel 1): lees de komende 20 dagen elke dag 15 minuten. Dit doen we in normale omstandigheden tijdens de stages en de paasvakantie.

Actionbound + text types + giving directions

Actionbound zelf maken voor leerlingen: gelinkt aan text types herkennen (3de graad BSO).

Facebook page of David Van Reybrouck on the corona crisis

Writing and reading skill concerning a facebook page of David Van Reybrouck, a well-known Belgian Dutchspeaking author. He comments on the corona crisis.

playlist Engelse Units

Dit is een leuke opdracht om de leerlingen de geziene leerstof in hun eigen leefwereld te verwerken. De meeste jongeren houden van muziek en weten wat playlists zijn.

The Brexit

Taaltaak opgesteld rond de Brexit. 
Volgende vaardigheden komen aan bod: leesvaardigheid (artikel), schrijfvaardigheid en luistervaardigheid. 

 

This is England

Filmwerkbundeltje "This is England" (2007) : genre British realism, parental guide, language, reading, ...

New Year's Resolutions

Terugkijken op het voorbije jaar, vooruitblikken naar het volgende jaar.

2017 - a year in review

Werken rond de actualiteit van het afgelopen jaar.