Economie

Webquest: wat doen centrale banken?

Deze webquest handelt over centrale banken, bedoeld ter reslisatie van SET 15 uit het leerplan economie, derde graad ASO.

Betalen in de handel

Betalen in de handel met als volgende doelstellingen

Bedrijfskolom Ben & Jerry's

Informatief document over het productieproces van Ben & Jerry's + werkblad 'de bedrijfskolom'.

 

Klaslokaalexperiment - vraag en aanbod

Hierbij een didactische fiche rond het klaslokaalexperiment over vraag en aanbod.

Reclame en promotie B-stroom, 1ste leerjaar

inhoud :

lesvoorbereiding, werkbundel, oefening slagzinnen reclame en promotie

Toets: Human Development Index (HDI)

Hierna volgt een toets over het onderwerp ‘De ongelijke verdeling van de welvaart in de wereld, toelichting aan de hand van de Human Development Index (HDI)’.