De maten van het menselijk lichaam

Bundel met allerlei proeven over het menselijk lichaam (massa-lengte-lengteverhoudingen-BMI berekenen-conditie-hartslag meten-longinhoud meten) en evaluatie attitudes en bijbehorende powerpoint

Zelfstandig experiment

Leerlingen kiezen zelf een experiment en stellen een WORDdocument en een powerpoint op om een presentatie te doen over hun gekozen experiment.

This is England

Filmwerkbundeltje "This is England" (2007) : genre British realism, parental guide, language, reading, ...

Taal in reclame

Taaltrucs in reclame : alliteratie, volrijm, halfrijm, herhaling, overdrijving, tegenstelling, woorspeling, subtiele verandering van een zegswijze, spreekwoord of uitdrukking.

lln attitude volgkaart

Via concrete afspraken een attitude wijziging bekomen bij lln

Startbundel: Wat is Techniek?

Wat is techniek?

Wat zijn hulpmiddelen? Wie en waarom gebruiken we ze?

4 TSO

Groepswerk milieu

Jaaroverzicht Karrewiet 2017

-Opdrachtenbundel per maand

-Ganzenbord + spelregels + vragen

New Year's Resolutions

Terugkijken op het voorbije jaar, vooruitblikken naar het volgende jaar.