Begrijpend lezen : Sociale media

Begrijpend lezen : Sociale media.

De leerlingen verwerken deze tekst aan de hand van de OVUR structuur.
Ik heb dit zelf gebruikt in het 6de en 7de jaar.

Zoeken op INTERNET

Niet alleen mijn oefeningen maar ook van collega's

Begrijpend luisteren

Schattenjacht, de leerlingen luisteren naar de weg die ze moeten afleggen om te weten op welk eiland de schat begraven ligt.

Wanneer verbuig je een bijvoeglijk naamwoord?

Veel van mijn (anderstalige) leerlingen maken fouten bij het al dan niet verbuigen van bijvoeglijke naamwoorden. Ik zocht al jaren naar duidelijke vuistregels, maar tevergeefs...

Jeu De La Mort - Werkbladen bij de documentaire

Een leerlingenbundel met vragen bij het eerste deel van de documentaire Jeu De La Mort.

Actualiteit binnen PAV

Een opdrachtenbundel die ik wekelijks laat geven door een leerling. Zo zijn alle leerlingen meer mee in wat er in de wereld gebeurd.

Van droom naar daad

Een ICT-opdracht voor de derde graad PAV rond het thema wonen. Sluit aan bij het werkboek Trotter, maar kan ook apart gegeven worden.

Pro-Actieve Cirkel - Handleiding Voor de Leerkracht

Door regelmatig te werken met de methodiek van de proactieve cirkel werk je aan verbondenheid en een positieve klassfeer.

Instachniek: ICT in techniek

Bundel gemaakt volgens leerplan van het GO voor 1e graad B, in het ontdekkingsgebied: ICT.

stappenplan: Hoe studeer ik (wiskunde)

Dit stappenplan is tijdens mijn opleiding secundair onderwijs (wiskunde - natuurwetenschappen) opgesteld voor het project Leren Thuis Leren.