Taak reformatie - contrareformatie

Geschiedenis 4TSO, op basis van handboek Pionier 4T

Extra verwerking van de leerstof, omdat veel leerlingen het hier moeilijk mee hebben.

Aanmelden Pelckmans portaal via smartschool

Korte handleiding voor het aanmelden in Pelckmans portaal via Smartschool. 

Enkelvoudige en samengestelde zinnen

Een werkbundel rond enkelvoudige en samengestelde zinnen (onderschikking - nevenschikking)

Climate Challenge

Climate Challenge biedt leerkrachten van de tweede en derde graad secundair inspiratie om de klimaatproblematiek vanuit een ludieke en ve

Klimaatbrigade

De Klimaatbrigade biedt leerkrachten van de derde graad basisonderwijs en de eerste graad secundair inspiratie om de klimaatproblematiek va

Codekraker Vervoeging van de werkwoorden

Een codekraker met reeksen oefeningen op OTT, OVT, Volt. Deelw. en Imperatief 

The Brexit

Taaltaak opgesteld rond de Brexit. 
Volgende vaardigheden komen aan bod: leesvaardigheid (artikel), schrijfvaardigheid en luistervaardigheid.