Sluipend vergif - Corona

Het nummer 'Sluipend vergif' van Witty Quill feat Bram is een mooie aanleiding om de houding van de mensen tov de maatregelen ivm Corona te bespreken. 

Taak: Vergelijk het liberalisme en het nationalisme

Taak geschiedenis 5TSO, op basis van Pionier 5T.

Tabel om de kenmerken van het liberalisme en het nationalisme te vergelijken.

CO. Culture.Le petit Nicolas.

Deze taak is opgesteld voor 1IWBIO. Ze kan gerust ook gebruikt worden in het tweede jaar, mits wat aanpassingen!

Begrijpend Lezen - Wablieft - Coronavirus

Een opdracht begrijpend lezen over het Coronavirus uit Wablieft.

Fake news Coronavirus: Check VRT.NU

Opdrachten die bij artikel op vrt.nu horen over fake news coronavirus.