Begrijpend Lezen - Wablieft - Coronavirus

Een opdracht begrijpend lezen over het Coronavirus uit Wablieft.

Fake news Coronavirus: Check VRT.NU

Opdrachten die bij artikel op vrt.nu horen over fake news coronavirus. 

Fake news: thuisopdracht tijdens Corona-tijden voor lln 2e graad PAV + Engels

Bedoeling is om stil te staan bij het waarom van fake news waarbij geïntegreerd gewerkt wordt aan PAV en Engels.

Taak reformatie - contrareformatie

Geschiedenis 4TSO, op basis van handboek Pionier 4T

Extra verwerking van de leerstof, omdat veel leerlingen het hier moeilijk mee hebben.

Aanmelden Pelckmans portaal via smartschool

Korte handleiding voor het aanmelden in Pelckmans portaal via Smartschool. 

Enkelvoudige en samengestelde zinnen

Een werkbundel rond enkelvoudige en samengestelde zinnen (onderschikking - nevenschikking)

Climate Challenge

Climate Challenge biedt leerkrachten van de tweede en derde graad secundair inspiratie om de klimaatproblematiek vanuit een ludieke en ve