Van droom naar daad

Een ICT-opdracht voor de derde graad PAV rond het thema wonen. Sluit aan bij het werkboek Trotter, maar kan ook apart gegeven worden.

Pro-Actieve Cirkel - Handleiding Voor de Leerkracht

Door regelmatig te werken met de methodiek van de proactieve cirkel werk je aan verbondenheid en een positieve klassfeer.

Instachniek: ICT in techniek

Bundel gemaakt volgens leerplan van het GO voor 1e graad B, in het ontdekkingsgebied: ICT.

stappenplan: Hoe studeer ik (wiskunde)

Dit stappenplan is tijdens mijn opleiding secundair onderwijs (wiskunde - natuurwetenschappen) opgesteld voor het project Leren Thuis Leren.

Frappant 1 deel 2

Flipkaarten woordenschat

Mini GMAIL

Korte handleiding google mail

inclusief email etiquette

ICT tools

Lijst met links naar websites/tools die educatief gebruikt kunnen worden in lessen. Ze staan per thema gesorteerd..

Algemene ideeën boek-film vergelijking (The Boy in the Striped Pyjamas - Wuthering Heights - Blindness)

Ontworpen lesidee rond het algemene idee: boek-film vergelijking.

Tweede graad ASO/TSO/KSO als basis, aan te passen naar eigen leerplaninhouden/doelen.

Engles: bordspel om vertrouwd te worden met woordenschat rond 'the airport'

Ik heb dit bordspel gemaakt om de woordenschat m.b.t. het vliegveld in te oefenen.

De leerlingen hadden deze woordenschat voordien in de klas reeds gezien..