Engels

Adverbs of manner, place & time

Deze oefening wordt door de leerlingen gemaakt voor ze de theorie krijgen. Ze zullen zelf al veel kunnen.

checklist common writing mistakes

Handig voor zelfevaluatie of peer evaluatie tijdens/na schrijfopdrachten.

group roles

Mogelijke rollenkaarten voor groepswerk tijdens de les Engels

English Reading Portfolio Ideas

English reading portfolio ideas

Ideetjes om boekbesprekingen wat leuker te maken.  Kan ook perfect gebruikt worden bij andere leesteksten/-opdrachten.

revision to be + questions + question words

Dit is een werkblaadje met de herhaling van to be (positive and negative statements) en ook oefeningen op de questions met to be en de question words.

 

can/can't (permission, prohibition, ability)

Dit is een werkblaadje geschikt voor de eerste graad a-stroom.

Question Word Questions To The Subject - Theorie + oefening

Een Powerpoint presentatie en een reeks oefeningen rond 'Question Word Questions To The Subject' en 'Short answers to the QWQ to the subject'.

Schematische voorstelling van de zinsbouw van 'Question Word Questions'

Ik gebruik deze afbeelding als geheugensteuntje voor mijn leerlingen.

De afbeelding stelt de woordvolgorde in 'vragen met een vraagwoord' ('Question Word Questions') voor.